TABELVORTOJ

KI -

TI -

ĈI -

I -

NENI -

cual

aquel

todo

algún

ningún

- O

cosa

kio

tio

ĉio

io

nenio

akuzativo

kion

tion

ĉion

ion

nenion

- U

persona

kiu

tiu

ĉiu

iu

neniu

akuzativo

identificativo

kiun

tiun

ĉiun

iun

neniun

plurnombro

kiuj

tiuj

ĉiuj

iuj

neniuj

- E

lugar

kie

tie

ĉie

ie

nenie

akuzativo

kien

tien

ĉien

ien

nenien

- A

kia

tia

ĉia

ia

nenia

akuzativo

calidad

kian

tian

ĉian

ian

nenian

plurnombro

kiaj

tiaj

ĉiaj

iaj

neniaj

- EL

manera

kiel

tiel

ĉiel

iel

neniel

- AM

tiempo

kiam

tiam

ĉiam

iam

neniam

- OM

cantidad

kiom

tiom

ĉiom

iom

neniom

- AL

causa

kial

tial

ĉial

ial

nenial

- ES

posesivo

kies

ties

ĉies

ies

nenies